Třídy

Jana Velcová  |   2508x  |  

Krtečci

Školní rok 2022/2023

Učitelky:

Mgr. Olga Částková

Jana Velcová

Asistent pedagoga:Lucie Hüttnerová
Počet dětí ve třídě:22 (z toho dívky 12)
Věkové složení třídy:děti ve věku 3 - 6 let
Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:2
Předškoláci:12  (z toho 1 odklad školní docházky)


Sluníčka

Školní rok 2020/2021

Učitelky:

Bc. Jana Makošová

Bc. Petra Trtíková

Asistent pedagoga:Lenka Sýkorová
Počet dětí ve třídě:23 (z toho dívky 11)
Věkové složení třídy:děti ve věku 3 - 6 let
Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:1
Předškoláci:8 ( z toho 2 odklad školní docházky)
Aktuality
Zveřejněno: 30.8.2023
ZMĚNA

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový start všem v novém školním roce.

Věnujte pozornost novému systému zveřejňování částek za stravné (podle pravidel GDPR)  - nově podle přiděleného čísla na každé dítě - více informací u učitelek na třídách a  následně na nástěnce v šatně. Děkujeme


Zobrazit vše

Vyhledávání