Informace k nástupu MŠ

Jana Velcová  |   1621x  |  

ROK 2023

Den otevřených dveří - úterý 25.4.2022 od 9-12 hodin

Zápis do MŠ - čtvrtek 4. 5. 2023 od 16 -18 hodin

 

Den otevřených dveří probíhá vždy před zápisem, informace vždy v Nejdeckých listech pro aktuální školní rok (jarní měsíce) a zároveň na našich stránkách v sekci  AKTUALITY.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu (v období od 2. - 16. května). Datum je zveřejněno v Nejdeckých listech. Děti se přijímají podle schválených kritérií (viz dokumenty MŠ). MŠ je školské zařízení s celodenním provozem a celodenním stravováním.

K zápisu musí přijít zákonný zástupce s ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ, jehož součástí je i potvrzení od dětského lékaře na  EVIDENČNÍM LISTU -  zde rodič vyplní pouze hlavičku s údaji o dítěti v první části dokumentu!

Dále je nutné mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte!!!!


Tiskopis " Žádost o přijetí k zápisu do MŠ " + " EVIDENČNÍ LIST " lze stáhnout v sekci DOKUMENTY - TISKOPISY KE STAŽENÍ nebo si jej lze osobně

vyzvednout v MŠ v  čase 9 - 11 hodin.

 https://www.msnejdekhusova.cz/dokumenty


Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Zdravotní způsobilost dítěte podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

3. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

4. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (Nové Hamry, Černava, Rájec, Vysoká Pec, Rudná ) podle věku od nejstarších po nejmladší.

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Konečné rozhodnutí je na ředitelce MŠ.

 

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ

Doma se nasnídat, svačina je v 8:30 hodin.

Do třídy:

- hrací kalhoty

- tričko

- pyžamo

Na vycházku:

- kalhoty ( šortky ) - jiné, než na hru do třídy !

- tričko

- mikinu

- kšiltovku

- pevnější boty

- větrovku

V zimě:

- punčocháče

- oteplováky, kombinézu

- svetr

- bundu

- čepici, rukavice, šálu

- teplé zimní boty


CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ

převlečení na zahradu

náhradní spodní prádlo

při nepřízní počasí pláštěnku a vhodnou obuv (holinky)

bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodu)

spící děti pyžamko (prosíme o výměnu aspoň jednou týdně) + plyšová hračka na spaní

papírové kapesníčky (velké balení)

dětský zubní kartáček

dětskou zubní pastu

Doporučení – dle možností všechno oblečení podepsat.


CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

https://www.msnejdekhusova.cz/clanek?nazev=co-umet-pred-nastupem-do-ms

Aktuality
Zveřejněno: 22.3.2023
Zápis nových dětí do MŠ

čtvrtek 4.5. 2023 od 16 hodin. 

https://www.msnejdekhusova.cz/sekce?nazev=informace-k-nastupu-ms


Zveřejněno: 22.3.2023
Den otevřených dveří v MŠ

25.4.2023 od 9-12 hodin. Těšíme se na Vás

https://www.msnejdekhusova.cz/sekce?nazev=informace-k-nastupu-msZveřejněno: 24.2.2023
PLAVÁNÍ BŘEZEN
plavani 2023.pdf
(pdf, 103kb)
Zveřejněno: 26.1.2023
fond kultury - platba
platby 1.pdf
(pdf, 94kb)
Zveřejněno: 4.1.2023
Navýšení plateb - stravné
ccf03012023.pdf
(pdf, 491kb)
Zveřejněno: 15.11.2022
uzavření MŠ o letních prázninách

uzavírka MŠ  v době letních prázdin je v termínu 24.7.- 27.8.2023

Podrobnosti o uzavření ostatních MŠ a možnosti umístit dítě v této době do jiné MŠ, je na nástěnce v šatně . 

Zveřejněno: 13.10.2022
Uzavření MŠ

Zřizovatel schválil uzavření MŠ  od pátku 23.12- 1.1.2023

Budeme se na Vás těšit v novém roce.

Zveřejněno: 24.1.2022
UPOZORNĚNÍ

Z důvodu aktuálního nepříznivého stavu "COVID-19" bude MŠ mnohem důsledněji kontrolovat zdravotní stav dětí. Při jakémkoliv příznaku možného onemocnění (rýmy, kašel, zvýšená teplota...) nebude dítě do MŠ  přijato. Popřípadě během dne bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby se dostavil do MŠ pro dítě k jeho vyzvednutí.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zobrazit vše

Vyhledávání