Informace k nástupu MŠ

Jana Velcová  |   2459x  |  

ROK 2023

Den otevřených dveří - úterý 25.4.2022 od 9-12 hodin

Zápis do MŠ - čtvrtek 4. 5. 2023 od 16 -18 hodin

 

Den otevřených dveří probíhá vždy před zápisem, informace vždy v Nejdeckých listech pro aktuální školní rok (jarní měsíce) a zároveň na našich stránkách v sekci  AKTUALITY.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu (v období od 2. - 16. května). Datum je zveřejněno v Nejdeckých listech. Děti se přijímají podle schválených kritérií (viz dokumenty MŠ). MŠ je školské zařízení s celodenním provozem a celodenním stravováním.

K zápisu musí přijít zákonný zástupce s ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ, jehož součástí je i potvrzení od dětského lékaře na  EVIDENČNÍM LISTU -  zde rodič vyplní pouze hlavičku s údaji o dítěti v první části dokumentu!

Dále je nutné mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte!!!!


Tiskopis " Žádost o přijetí k zápisu do MŠ " + " EVIDENČNÍ LIST " lze stáhnout v sekci DOKUMENTY - TISKOPISY KE STAŽENÍ nebo si jej lze osobně

vyzvednout v MŠ v  čase 9 - 11 hodin.

 https://www.msnejdekhusova.cz/dokumenty


Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Zdravotní způsobilost dítěte podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

3. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

4. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (Nové Hamry, Černava, Rájec, Vysoká Pec, Rudná ) podle věku od nejstarších po nejmladší.

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Konečné rozhodnutí je na ředitelce MŠ.

 

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ

Doma se nasnídat, svačina je v 8:30 hodin.

Do třídy:

- hrací kalhoty

- tričko

- pyžamo

Na vycházku:

- kalhoty ( šortky ) - jiné, než na hru do třídy !

- tričko

- mikinu

- kšiltovku

- pevnější boty

- větrovku

V zimě:

- punčocháče

- oteplováky, kombinézu

- svetr

- bundu

- čepici, rukavice, šálu

- teplé zimní boty


CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ

převlečení na zahradu

náhradní spodní prádlo

při nepřízní počasí pláštěnku a vhodnou obuv (holinky)

bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodu)

spící děti pyžamko (prosíme o výměnu aspoň jednou týdně) + plyšová hračka na spaní

papírové kapesníčky (velké balení)

dětský zubní kartáček

dětskou zubní pastu

Doporučení – dle možností všechno oblečení podepsat.


CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

https://www.msnejdekhusova.cz/clanek?nazev=co-umet-pred-nastupem-do-ms

Aktuality
Zveřejněno: 19.1.2024
Tiskopisy-daňové úlevy za rok 2023

Na třídách jsou k vyzvednutí tiskopisy k uplatnění  slevy na daních. 

Zveřejněno: 13.12.2023
Fotografie

Jsou k vyzvednutí na třídách, prosíme o zaplacení max. do 20.12. Děkujeme 

Zveřejněno: 4.12.2023
Zrušeno

S lítostí oznamujeme, že plánované vánoční posezení s rodiči se z důvodu velké nemocnosti dětí a zaměstnanců neuskuteční. 

Ředitelka MŠ

Zveřejněno: 30.8.2023
ZMĚNA

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový start všem v novém školním roce.

Věnujte pozornost novému systému zveřejňování částek za stravné (podle pravidel GDPR)  - nově podle přiděleného čísla na každé dítě - více informací u učitelek na třídách a  následně na nástěnce v šatně. Děkujeme


Zobrazit vše

Vyhledávání