Informace k nástupu MŠ

Jana Velcová  |   3445x  |  

ROK 2024

Den otevřených dveří - středa 27.3. od 8.30 do 11:30  hod

Zápis do MŠ čtvrtek 2.5. Od 16-18 hod

 

Den otevřených dveří probíhá vždy před zápisem, informace vždy v Nejdeckých listech pro aktuální školní rok (jarní měsíce) a zároveň na našich stránkách v sekci  AKTUALITY.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu (v období od 2. - 16. května). Datum je zveřejněno v Nejdeckých listech. Děti se přijímají podle schválených kritérií (viz dokumenty MŠ). MŠ je školské zařízení s celodenním provozem a celodenním stravováním.

K zápisu musí přijít zákonný zástupce s ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ, jehož součástí je i potvrzení od dětského lékaře na  EVIDENČNÍM LISTU -  zde rodič vyplní pouze hlavičku s údaji o dítěti v první části dokumentu!

Dále je nutné mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte!!!!


Tiskopis " Žádost o přijetí k zápisu do MŠ " + " EVIDENČNÍ LIST " lze stáhnout v sekci DOKUMENTY - TISKOPISY KE STAŽENÍ nebo si jej lze

osobně vyzvednout v MŠ .

 https://www.msnejdekhusova.cz/dokumenty


Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Zdravotní způsobilost dítěte podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

3. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

4. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (Nové Hamry, Černava, Rájec, Vysoká Pec, Rudná ) podle věku od nejstarších po nejmladší.

Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Konečné rozhodnutí je na ředitelce MŠ.

 

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ

Doma se nasnídat, svačina je v 8:30 hodin.

Do třídy:

- hrací kalhoty/legíny, tepláky

- tričko

- pyžamo

Na vycházku:

- kalhoty ( šortky ) vždy jiné, než na hru do třídy !

- tričko

- mikinu

- kšiltovku

- pevnější boty

- větrovku

V zimě:

- oteplováky, kombinézu

- svetr/ mikina

- bundu

- čepici, rukavice palčákové, šálu/ nákrčník 

- teplé zimní boty nepromokavé


CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ

převlečení na zahradu

náhradní spodní prádlo a oblečení

při nepřízní počasí pláštěnku a vhodnou obuv (holinky)

bačkory (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodu)

spící děti pyžamo (prosíme o výměnu aspoň jednou týdně) + plyšová hračka na spaní

papírové kapesníčky (velké balení)

dětský zubní kartáček

dětskou zubní pastu

Doporučení – dle možností všechno oblečení podepsat.


CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

https://www.msnejdekhusova.cz/clanek?nazev=co-umet-pred-nastupem-do-ms

Aktuality
Zveřejněno: 10.6.2024
Fotky jsou již k vyzvednutí na třídách
Zveřejněno: 4.6.2024
Poděkování

Rodičům Cvingerovým děkujeme za sponzorský dar- autobusovou dopravu na školní výlet, velice si toho vážíme. 

Zveřejněno: 30.5.2024
Fotografie

Prosíme přijďte si do školky vybrat fotografie dětí  z náhledů do středy 5.6.!!!! 

Zveřejněno: 21.5.2024
PLAVÁNÍ - platba dopravy

Do konce 5/2024 prosíme uhraďte částku za autobusovou dopravu na plavecký výcvik do K. Varů. 

Doprava není hrazena z fondu kultury!

Podrobné informace o konkrétní částce za jednotlivce naleznete na nástěnce v šatně MŠ  nebo na třídách u svých učitelek. 

Zveřejněno: 21.5.2024
Odpadá lekce angličtiny
Zveřejněno: 26.4.2024
Odpadá plavání

Z důvodu velké nemocnosti přesouváme na náhradní termín 10.5. 

Zveřejněno: 21.3.2024
Zápis do Mš

zápis nových dětí proběhne 2.5. od 16-18 hod

Den otevřených dveří 27.3. dopoledne od 8:30- 11 hodin 

Těšíme se na Vás

Zveřejněno: 21.3.2024
Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2024
ccf21032024.pdf
(pdf, 494kb)
Zveřejněno: 5.3.2024
Den otevřených dveří v MŠ

Zveme Vás na návštěvu do školky ve středu 27.3. od 8:30 - 11:30 hodin.

Zveřejněno: 30.8.2023
ZMĚNA - stravné

Věnujte pozornost novému systému zveřejňování částek za stravné (podle pravidel GDPR)  - nově podle přiděleného čísla na každé dítě - více informací u učitelek na třídách a  následně na nástěnce v šatně. Děkujeme


Zobrazit vše

Vyhledávání