Charakteristika školy

Jana Velcová  |   549x  |  

MŠ je 2třídní zařízení. Budova školy je od roku 2004 po celkové rekonstrukci, vyhovuje normám pro předškolní vzdělávání. Je přizpůsobená podmínkám pro začlenění dětí se zdravotním postižením.

Jedná se o stavbu malého vilového typu, která prošla celkovou rekonstrukcí. MŠ je v provozu od roku 1945. Původně patřila závodu PČP Nejdek (Přádelny česané příze) – do roku 1950. Následně, dle směrnic Ministerstva školství, přešla pod MNV Nejdek. Po tuto dobu byla jednotřídní. V červnu 2004 proběhla celková rekonstrukce, která trvala 2 měsíce.

6. září 2004 byla MŠ po rekonstrukci otevřena s rozšířením o třídu v podkroví budovy. MŠ má 2 třídy. V přízemí se nachází třída s bezbariérovým přístupem a v patře je podkrovní vestavba pro druhou třídu.

MŠ se nachází v okrajové lokalitě města Nejdek, mimo centrum. Součástí budovy je rozlehlá zahrada se zahradním vybavením, které se bude doplňovat. Velké prostory zahrady MŠ využívá celoročně. Na těchto výhodách staví i konkrétní cíle výchovné práce se zaměřením na častější aktivity v přírodě.

V přímé blízkosti MŠ se nachází fara a kostel evangelické církve. S evangelickou farou navázala MŠ kontakt a staví na vzájemné spolupráci.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu (2. - 16. května). Datum je zveřejněn v Nejdeckých listech. Děti se přijímají podle schválených kritérií (viz dokumenty MŠ). MŠ je školské zařízení s celodenním provozem a celodenním stravováním.


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŠVP je naším vlastním programem. Cílem je zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dítěte a uspokojování jeho fyzických, psychických a sociálních potřeb.

Ke splnění cíle ŠVP nám pomáhá svět pohádek, který je pro dětskou duši a vnímání dítěte přirozenou cestou poznání. Upřednostňujeme učení na základě praktické zkušenosti a osobních prožitků.

Při výchově a vzdělání se zaměřujeme na tyto oblasti:

-         - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti, vytváření vztahu k aktivnímu pohybu

-         - vedení dětí k úctě k životu, ochraně zdraví, zdravému životnímu stylu, zdravé životosprávě

-         - zapojení dětí do skupiny vrstevníků, umět se v ní prosadit, spolupracovat a naslouchat

-         - podporování estetického a kulturního cítění dítěte

-         - utváření vztahu k živé i neživé přírodě, vedení dětí k ohleduplnému a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí

Vycházíme z poznání každého jednotlivého dítěte a přizpůsobujeme výchovné působení a vzdělání jeho potřebám a možnostem. Respektujeme osobnost dítěte a dbáme, aby byl pedagog dítěti partnerem a přirozeným vzorem a jejich rodičům spolupracovníkem při dosahování stanovených cílů.

Naším cílem je, aby děti mateřskou školu navštěvovaly s radostí a strávený čas v prostředí dětského kolektivu byl pro ně do budoucna inspirující.

 

 DOPLŇUJÍCÍ  PROGRAMY A  AKTIVITY  ŠKOLY

 Naše hlavní vzdělávací nabídka bude doplněna těmito programy školy :

 • - výcvik bruslení
 • předplavecký výcvik
 •  - cvičení v tělocvičně 1x týdně ( Zvoneček)
 • - výuka německého a anglického jazyka s externí pracovnicí 
 •  - spolupráce s MŠ v Německu
 • - logopedická prevence  v rámci výchovně vzdělávací činnosti na třídách               
 • - pohybové aktivity (výlety do okolí Nejdku)
 • - Mikulášská nadílka
 •  - Vánoční besídka
 •  - Masopustní karneval
 •  - divadelní / hudební program v MŠ  (1x měsíčně)
 •  - Velikonoční zajíčkova nadílka
 •  - Tvořivá dílna ke dni maminek
 •  - Den dětí (oslava na zahradě MŠ, sportovní dopoledne)
 •  - Pasování předškoláků na školáky (slavnost)
 • - přespání v MŠ přes noc (předškoláci)
 • - celodenní výlet mimo území Nejdku 
 •  - Prevence :  Svět záchranářů Karlovy Vary, spolupráce s městskou a státní Policii ČR
 •  - Fond SIDUS - veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotn. zařízení
 •  -  Hopa Hopa Karlovy Vary
 •  - vyšetření zraku v MŠ
 •  - účast na výtvarných soutěžích ( Vánoční jarmark - Městská knihovna Nejdek)

POHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 

ZÁŘÍ:               O VELIKÉ ŘEPĚ

ŘÍJEN:              JABLÍČKO

LISTOPAD:     POLÁMAL SE MRAVENEČEK, VOJTA MARODÍ

PROSINEC:    VÁNOČNÍ POHÁDKA

LEDEN:           SNĚHULÁK

ÚNOR:            O  ZLATÉ RYBCE

BŘEZEN:         O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

DUBEN:           O AUTĚ, KTERÉ CHTĚLO VEN

KVĚTEN:         DÁŠEŇKA

ČERVEN:         ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

Aktuality
Zveřejněno: 20.1.2022
ODKAZ NA ŽÁDOST O ČERPÁNÍ OČR

ocr@khskv.cz

Zveřejněno: 20.1.2022
NAŘÍZENÍ KARANTÉNY DO 23.1.

Dnes 20. 1. 2022 zkontaktovala KHS naši školku a potvrdila rizikový kontakt s osobou pozitivně testovanou na onemocnění covid - 19 ze dne      18. 1. 2022. Všem zaměstnancům a dětem, kteří byli přítomni  tento den ve školce, byla nařízená karanténa.
KARANTÉNA TRVÁ DO NEDĚLE 23. 1. 2022.
V PÁTEK 21. 1. JE MŠ UZAVŘENA!!!

Nenastane-li změna, školka bude znovu otevřena v pondělí  24. 1. 2022.

Zveřejněno: 19.1.2022
VÝSLEDEK PCR TESTU

VÝSLEDEK PCR TESTU ZAMĚSTNANCE BYL NEGATIVNÍ.

Zveřejněno: 18.1.2022
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

DNE 18. 1. BYLA JEDNOMU PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI  MŠ NAŘÍZENA KARANTÉNA Z DŮVODU RIZIKOVÉHO KONTAKTU S ČLOVĚKEM POZITIVNĚ TESTOVANÝM NA ONEMOCNĚNÍ COVID -19.

TENTO ZAMĚSTNANEC PODSTOUPÍ  PCR TEST.

O JEHO VÝSLEDKU BUDETE  INFORMOVÁNI.


Zveřejněno: 10.12.2021
ZRUŠENÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY

Z důvodů nařízených vládních opatření (COVID-19) se, bohužel, opět nebude konat vánoční besídka :-(

Zveřejněno: 10.12.2021
BRUSLENÍ 2022

V měsíci lednu a únoru budeme jezdit s dětmi bruslit na zimní stadion v Nejdku. Pojedou pouze děti, kterým v 9/2021 již byly 4 roky !!  Jmenný seznam dětí je na nástěnce v Mš.

První lekce středa 5. 1.2 2022 (podle situace s COVID-19)

povinné vybavení:

 - PŘILBA LYŽAŘSKÁ!!  (cyklistickou NE)

 - TEPLÉ OBLEČENÍ ( kombinéza nebo oteplováky +bunda)

 - RUKAVICE TEPLÉ ŠUSŤÁKOVÉ (látkové NE)

 - BRUSLE - zkontrolované, dobře nastavené zapínací pásky 

 - TEPLÉ PONOŽKY DO BRUSLÍ

Zveřejněno: 1.12.2021
UZAVŘENÍ MŠ

23. 12. - 31. 12. 2021

Zveřejněno: 2.8.2021
REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ - ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, s účinností od 9.7. 2021 

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v MŠ - děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování. Pokud se děti ve věku 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny se prokázat negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10dnů, od vstupu do ČR.              I kdyby se podrobily testu a výledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. 

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. 

Podrobnějsí informace k nahlédnutí  v MŠ - TIŠTĚNÁ PODOBA na nástěnce v šatně. Zveřejněno: 20.5.2021
UPOZORNĚNÍ

Dne 20.5. 2021 byla MŠ  informována zástupci státní policie ČR, že se opět aktivoval výhružný email pro mateřské školy. Výhružná zpráva není nyní vůbec upřesněna, nejedná se o konkrétní datum.  

MŠ přistoupí k preventivním opatřením: pobyt dětí pouze v areálu MŠ, uzamykání hlavního i bočního vchodu do MŠ,  v čase od 8 - 14 hod uzamčení branky do areálu MŠ.  Prosíme rodiče o ostražitost a sledování, kdo se v MŠ pohybuje a nachází. .

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Ředitelka MŠ

Zveřejněno: 18.5.2021
Platby v době letních prázdnin


ms letni provoz.pdf
(pdf, 306kb)

Zobrazit vše

Vyhledávání
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.