Charakteristika školy

Jana Velcová  |   1142x  |  

MŠ je 2třídní zařízení. Budova školy je od roku 2004 po celkové rekonstrukci, vyhovuje normám pro předškolní vzdělávání. Je přizpůsobená podmínkám pro začlenění dětí se zdravotním postižením.

Jedná se o stavbu malého vilového typu, která prošla celkovou rekonstrukcí. MŠ je v provozu od roku 1945. Původně patřila závodu PČP Nejdek (Přádelny česané příze) – do roku 1950. Následně, dle směrnic Ministerstva školství, přešla pod MNV Nejdek. Po tuto dobu byla jednotřídní. V červnu 2004 proběhla celková rekonstrukce, která trvala 2 měsíce.

6. září 2004 byla MŠ po rekonstrukci otevřena s rozšířením o třídu v podkroví budovy. MŠ má 2 třídy. V přízemí se nachází třída s bezbariérovým přístupem a v patře je podkrovní vestavba pro druhou třídu.

MŠ se nachází v okrajové lokalitě města Nejdek, mimo centrum. Součástí budovy je rozlehlá zahrada se zahradním vybavením, které se bude doplňovat. Velké prostory zahrady MŠ využívá celoročně. Na těchto výhodách staví i konkrétní cíle výchovné práce se zaměřením na častější aktivity v přírodě.

V přímé blízkosti MŠ se nachází fara a kostel evangelické církve. S evangelickou farou navázala MŠ kontakt a staví na vzájemné spolupráci.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu (2. - 16. května). Datum je zveřejněn v Nejdeckých listech. Děti se přijímají podle schválených kritérií (viz dokumenty MŠ). MŠ je školské zařízení s celodenním provozem a celodenním stravováním.


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŠVP je naším vlastním programem. Cílem je zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dítěte a uspokojování jeho fyzických, psychických a sociálních potřeb.

Ke splnění cíle ŠVP nám pomáhá svět pohádek, který je pro dětskou duši a vnímání dítěte přirozenou cestou poznání. Upřednostňujeme učení na základě praktické zkušenosti a osobních prožitků.

Při výchově a vzdělání se zaměřujeme na tyto oblasti:

-         - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti, vytváření vztahu k aktivnímu pohybu

-         - vedení dětí k úctě k životu, ochraně zdraví, zdravému životnímu stylu, zdravé životosprávě

-         - zapojení dětí do skupiny vrstevníků, umět se v ní prosadit, spolupracovat a naslouchat

-         - podporování estetického a kulturního cítění dítěte

-         - utváření vztahu k živé i neživé přírodě, vedení dětí k ohleduplnému a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí

Vycházíme z poznání každého jednotlivého dítěte a přizpůsobujeme výchovné působení a vzdělání jeho potřebám a možnostem. Respektujeme osobnost dítěte a dbáme, aby byl pedagog dítěti partnerem a přirozeným vzorem a jejich rodičům spolupracovníkem při dosahování stanovených cílů.

Naším cílem je, aby děti mateřskou školu navštěvovaly s radostí a strávený čas v prostředí dětského kolektivu byl pro ně do budoucna inspirující.

 

 DOPLŇUJÍCÍ  PROGRAMY A  AKTIVITY  ŠKOLY

 Naše hlavní vzdělávací nabídka bude doplněna těmito programy školy :

 • - výcvik bruslení
 • předplavecký výcvik
 •  - cvičení v tělocvičně 1x týdně ( Zvoneček)
 • - výuka německého a anglického jazyka s externí pracovnicí 
 •  - spolupráce s MŠ v Německu
 • - logopedická prevence  v rámci výchovně vzdělávací činnosti na třídách               
 • - pohybové aktivity (výlety do okolí Nejdku)
 • - Mikulášská nadílka
 •  - Vánoční besídka
 •  - Masopustní karneval
 •  - divadelní / hudební program v MŠ  (1x měsíčně)
 •  - Velikonoční zajíčkova nadílka
 •  - Tvořivá dílna ke dni maminek
 •  - Den dětí (oslava na zahradě MŠ, sportovní dopoledne)
 •  - Pasování předškoláků na školáky (slavnost)
 • - přespání v MŠ přes noc (předškoláci)
 • - celodenní výlet mimo území Nejdku 
 •  - Prevence :  Svět záchranářů Karlovy Vary, spolupráce s městskou a státní Policii ČR
 •  - Fond SIDUS - veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotn. zařízení
 •  -  Hopa Hopa Karlovy Vary
 •  - vyšetření zraku v MŠ
 •  - účast na výtvarných soutěžích ( Vánoční jarmark - Městská knihovna Nejdek)


POHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 

ZÁŘÍ:               O SMOLÍČKOVI PACHOLÍČKOVI

ŘÍJEN:             HRNEČKU VAŘ

LISTOPAD:     JEDNOU BUDU....

PROSINEC:    O MRAZÍCÍCH

LEDEN:           O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

ÚNOR:             U ŘEKY

BŘEZEN:         VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

DUBEN:           CHYTRÍ HORÁKYNĚ

KVĚTEN:         O TŘECH PRASÁTKÁCH

ČERVEN:         O PERNÍKOVÉ CHALOUPCEPOHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 

ZÁŘÍ:               NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA

ŘÍJEN:             BOUDA BUDKA

LISTOPAD:     POLÁMAL SE MRAVENEČEK, VOJTA MARODÍ

PROSINEC:    ČERT A KÁČA 

LEDEN:           SNĚHOVÁ VLOČKA

ÚNOR:            VODNÍK MIHULKA

BŘEZEN:         ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

DUBEN:           BUDULÍNEK

KVĚTEN:         ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

ČERVEN:         O KOBLÍŽKLOVI


POHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 

ZÁŘÍ:               O VELIKÉ ŘEPĚ

ŘÍJEN:              JABLÍČKO

LISTOPAD:     POLÁMAL SE MRAVENEČEK, VOJTA MARODÍ

PROSINEC:    VÁNOČNÍ POHÁDKA

LEDEN:           SNĚHULÁK

ÚNOR:            O  ZLATÉ RYBCE

BŘEZEN:         O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

DUBEN:           O AUTĚ, KTERÉ CHTĚLO VEN

KVĚTEN:         DÁŠEŇKA

ČERVEN:         ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

Aktuality
Zveřejněno: 22.3.2023
Zápis nových dětí do MŠ

čtvrtek 4.5. 2023 od 16 hodin. 

https://www.msnejdekhusova.cz/sekce?nazev=informace-k-nastupu-ms


Zveřejněno: 22.3.2023
Den otevřených dveří v MŠ

25.4.2023 od 9-12 hodin. Těšíme se na Vás

https://www.msnejdekhusova.cz/sekce?nazev=informace-k-nastupu-msZveřejněno: 24.2.2023
PLAVÁNÍ BŘEZEN
plavani 2023.pdf
(pdf, 103kb)
Zveřejněno: 26.1.2023
fond kultury - platba
platby 1.pdf
(pdf, 94kb)
Zveřejněno: 4.1.2023
Navýšení plateb - stravné
ccf03012023.pdf
(pdf, 491kb)
Zveřejněno: 15.11.2022
uzavření MŠ o letních prázninách

uzavírka MŠ  v době letních prázdin je v termínu 24.7.- 27.8.2023

Podrobnosti o uzavření ostatních MŠ a možnosti umístit dítě v této době do jiné MŠ, je na nástěnce v šatně . 

Zveřejněno: 13.10.2022
Uzavření MŠ

Zřizovatel schválil uzavření MŠ  od pátku 23.12- 1.1.2023

Budeme se na Vás těšit v novém roce.

Zveřejněno: 24.1.2022
UPOZORNĚNÍ

Z důvodu aktuálního nepříznivého stavu "COVID-19" bude MŠ mnohem důsledněji kontrolovat zdravotní stav dětí. Při jakémkoliv příznaku možného onemocnění (rýmy, kašel, zvýšená teplota...) nebude dítě do MŠ  přijato. Popřípadě během dne bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby se dostavil do MŠ pro dítě k jeho vyzvednutí.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zobrazit vše

Vyhledávání