Charakteristika školy

Jana Velcová  |   2025x  |  

MŠ je 2třídní zařízení. Budova školy je od roku 2004 po celkové rekonstrukci, vyhovuje normám pro předškolní vzdělávání. Je přizpůsobená podmínkám pro začlenění dětí se zdravotním postižením.

Jedná se o stavbu malého vilového typu, která prošla celkovou rekonstrukcí. MŠ je v provozu od roku 1945. Původně patřila závodu PČP Nejdek (Přádelny česané příze) – do roku 1950. Následně, dle směrnic Ministerstva školství, přešla pod MNV Nejdek. Po tuto dobu byla jednotřídní. V červnu 2004 proběhla celková rekonstrukce, která trvala 2 měsíce.

6. září 2004 byla MŠ po rekonstrukci otevřena s rozšířením o třídu v podkroví budovy. MŠ má 2 třídy. V přízemí se nachází třída s bezbariérovým přístupem a v patře je podkrovní vestavba pro druhou třídu.

MŠ se nachází v okrajové lokalitě města Nejdek, mimo centrum. Součástí budovy je rozlehlá zahrada se zahradním vybavením, které se bude doplňovat. Velké prostory zahrady MŠ využívá celoročně. Na těchto výhodách staví i konkrétní cíle výchovné práce se zaměřením na častější aktivity v přírodě.

V přímé blízkosti MŠ se nachází fara a kostel evangelické církve. S evangelickou farou navázala MŠ kontakt a staví na vzájemné spolupráci.

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu (2. - 16. května). Datum je zveřejněn v Nejdeckých listech. Děti se přijímají podle schválených kritérií (viz dokumenty MŠ). MŠ je školské zařízení s celodenním provozem a celodenním stravováním.


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŠVP je naším vlastním programem. Cílem je zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dítěte a uspokojování jeho fyzických, psychických a sociálních potřeb.

Ke splnění cíle ŠVP nám pomáhá svět pohádek, který je pro dětskou duši a vnímání dítěte přirozenou cestou poznání. Upřednostňujeme učení na základě praktické zkušenosti a osobních prožitků.

Při výchově a vzdělání se zaměřujeme na tyto oblasti:

-         - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti, vytváření vztahu k aktivnímu pohybu

-         - vedení dětí k úctě k životu, ochraně zdraví, zdravému životnímu stylu, zdravé životosprávě

-         - zapojení dětí do skupiny vrstevníků, umět se v ní prosadit, spolupracovat a naslouchat

-         - podporování estetického a kulturního cítění dítěte

-         - utváření vztahu k živé i neživé přírodě, vedení dětí k ohleduplnému a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí

Vycházíme z poznání každého jednotlivého dítěte a přizpůsobujeme výchovné působení a vzdělání jeho potřebám a možnostem. Respektujeme osobnost dítěte a dbáme, aby byl pedagog dítěti partnerem a přirozeným vzorem a jejich rodičům spolupracovníkem při dosahování stanovených cílů.

Naším cílem je, aby děti mateřskou školu navštěvovaly s radostí a strávený čas v prostředí dětského kolektivu byl pro ně do budoucna inspirující.

 

 DOPLŇUJÍCÍ  PROGRAMY A  AKTIVITY  ŠKOLY

 Naše hlavní vzdělávací nabídka bude doplněna těmito programy školy :

 • výcvik bruslení
 • předplavecký výcvik
 •  cvičení v tělocvičně 1x týdně ( Zvoneček)
 • spolupráce se základními školami (pohybové hrátky, projektové dny, běh Křížem krážem Křižákem,  divadelní představení školního souboru,...)
 • výuka anglického jazyka s externí pracovnicí              
 • pohybové aktivity (výlety do okolí Nejdku)
 • Mikulášská nadílka
 •  Vánoční besídka
 •  Masopustní karneval
 •  divadelní / hudební program v MŠ  (1x měsíčně)
 •  Velikonoční zajíčkova nadílka
 •  tvořivá dílna ke dni maminek
 •  oslava Dne dětí 
 •  pasování předškoláků na školáky (slavnost)
 •  přespání v MŠ přes noc (předškoláci)
 •  celodenní výlet mimo území Nejdku 
 •  Prevence :  Svět záchranářů Karlovy Vary, spolupráce s městskou a státní Policii ČR, s Hasiči Nejdek
 •  Fond SIDUS - veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotn. zařízení
 •  Hopa Hopa Karlovy Vary
 •  preventivní vyšetření zraku v MŠ
 •  účast na výtvarných soutěžích ( Vánoční jarmark - Městská knihovna Nejdek)


POHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


ZÁŘÍ:               O VELIKÉ ŘEPĚ

ŘÍJEN:             JABLÍČKO

LISTOPAD:     POLÁMAL SE MRAVENEČEK

PROSINEC:    VÁNOČNÍ POHÁDKA

LEDEN:           SNĚHULÁK

ÚNOR:             O ZLATÉ RYBCE

BŘEZEN:         O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

DUBEN:           O AUTĚ, KTERÉ CHTĚLO VEN

KVĚTEN:         DÁŠEŇKA

ČERVEN:         TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDAPOHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 

ZÁŘÍ:               O SMOLÍČKOVI PACHOLÍČKOVI

ŘÍJEN:             HRNEČKU VAŘ

LISTOPAD:     JEDNOU BUDU....

PROSINEC:    O MRAZÍCÍCH

LEDEN:           O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

ÚNOR:             U ŘEKY

BŘEZEN:         VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

DUBEN:           CHYTRÍ HORÁKYNĚ

KVĚTEN:         O TŘECH PRASÁTKÁCH

ČERVEN:         O PERNÍKOVÉ CHALOUPCEPOHÁDKOVÁ TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 

ZÁŘÍ:               NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA

ŘÍJEN:             BOUDA BUDKA

LISTOPAD:     POLÁMAL SE MRAVENEČEK, VOJTA MARODÍ

PROSINEC:    ČERT A KÁČA 

LEDEN:           SNĚHOVÁ VLOČKA

ÚNOR:            VODNÍK MIHULKA

BŘEZEN:         ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

DUBEN:           BUDULÍNEK

KVĚTEN:         ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

ČERVEN:         O KOBLÍŽKLOVIAktuality
Zveřejněno: 10.6.2024
Fotky jsou již k vyzvednutí na třídách
Zveřejněno: 4.6.2024
Poděkování

Rodičům Cvingerovým děkujeme za sponzorský dar- autobusovou dopravu na školní výlet, velice si toho vážíme. 

Zveřejněno: 30.5.2024
Fotografie

Prosíme přijďte si do školky vybrat fotografie dětí  z náhledů do středy 5.6.!!!! 

Zveřejněno: 21.5.2024
PLAVÁNÍ - platba dopravy

Do konce 5/2024 prosíme uhraďte částku za autobusovou dopravu na plavecký výcvik do K. Varů. 

Doprava není hrazena z fondu kultury!

Podrobné informace o konkrétní částce za jednotlivce naleznete na nástěnce v šatně MŠ  nebo na třídách u svých učitelek. 

Zveřejněno: 21.5.2024
Odpadá lekce angličtiny
Zveřejněno: 26.4.2024
Odpadá plavání

Z důvodu velké nemocnosti přesouváme na náhradní termín 10.5. 

Zveřejněno: 21.3.2024
Zápis do Mš

zápis nových dětí proběhne 2.5. od 16-18 hod

Den otevřených dveří 27.3. dopoledne od 8:30- 11 hodin 

Těšíme se na Vás

Zveřejněno: 21.3.2024
Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2024
ccf21032024.pdf
(pdf, 494kb)
Zveřejněno: 5.3.2024
Den otevřených dveří v MŠ

Zveme Vás na návštěvu do školky ve středu 27.3. od 8:30 - 11:30 hodin.

Zveřejněno: 30.8.2023
ZMĚNA - stravné

Věnujte pozornost novému systému zveřejňování částek za stravné (podle pravidel GDPR)  - nově podle přiděleného čísla na každé dítě - více informací u učitelek na třídách a  následně na nástěnce v šatně. Děkujeme


Zobrazit vše

Vyhledávání